srijeda, 27. ožujka 2013.

Šta se krije u vama?


Autor Samael Aun Weor

Kombinovati unutrašnje stanje sa spoljnim događajima znači da umeš inteligentno da živiš…

 Svaki događaj, da bi se inteligentno doživeo, traži odgovarajuće unutrašnje stanje, specifično…

 Ali, nažalost, kada ljudi žele da preispitu život, misle da se ovaj sastoji, isključivo, samo od spoljnih događaja…


 Bedni ljudi! misle da ako se neki određeni događaj ne bi odvio, njihov bi život bio bolji…

 Pretpostavljaju da im je sudbina bila protivna i da su izgubili priliku da budu srećni…

 Oplakuju ono što su izgubili, plaču za onim što su ispocenjivali, okrivljuju stare prepreke i nepogodnosti…

 Ljudi neće da shvate da vegetirati ne znači živeti i da sposobnost svesnog postojanja, isključivo, zavisi od kvaliteta unutrašnjih stanja Duše…

 Naravno, nije važno koliko su bili lepi spoljni događaji života, ako se u tim momentima, ne nalazimo u odgovarajućem unutrašnjem stanju, najbolji događaji mogu nam izgledati monotoni, zamarajući ili, jednostavno, dosadni…

 Neka osoba sa nestrpljenjem ošekuje svečanosti svadbe, to je događaj, ali se može desiti da, u tačnom momentu događaja, bude toliko zauzeta da, u stvarnosti, ne oseti nikakvo zadovoljstvo prema ovim i da sve postane isto tako hladno i suvoparno kao neki protokol…

 Iskustvo nam pokazuje da se neće sve osobe, koje ušestvuju na nekom banketu ili zabavi, stvarno radovati…

 Nikad neće biti odsutan neko koji se dosađuje na najboljim javnim zabavama i najdivniji komadi neke će veseliti, a druge će naterati na plač. Veoma su retke osobe koje znaju da kombinuju, na svestan način, spoljašnji događaj sa podesnim unutrašnjim stanjem…

 Žalosno je što ljudi ne umeju da svesno žive: plače kad treba da se smeju i smeju se kad treba da plaču…

 Kontrola je različita: mudar može da bude veseo ali nikad pun lude frenezije; tužan ali nikad očajan i potišten; vedar usred nasilja; abstinentan u orgijanjima; nevin među bludnima, itd.

 Melanholične i pesimističke osobe veruju najgore o životu i, stvarno, ne žele da žive…

 Dnevno viđamo ljude koji ne samo da nisu srećni, već više od toga, i ono što je gore, zagorčavaju život i ostalima…

 Ovakve osobe ne bi se promenile ni da žive svakog dana u slavlju; nose psihološku bolest unutar njih…Ove osobe imaju potpuno perverzna intimna stanja…

 Ipak, te se individue samo-kvalifikovaju kao korektni, sveci, puni vrlina, plemeniti, uslužni, martiri, itd., itd., itd…

 Postoje ljudi koji se previše samouvažavaju; osobe koje same sebe mnogo vole, individue koje same sebe mnogo sažaljevaju i koje stalno traže rešenja da beže, da bi izbegle svoje sopstvene obaveze…

Takve su osobe naviknute sa niskim emocijama i jasno je, iz ovog razloga, stvaraju dnevno infrahumane psihičke elemente.

 Nesrećni događaji, preokreti sreće, mizerija, dugovanja, problemi, itd., pripadaju isključivo tim osobama koje ne umeju da žive…

 Svako može da stvori bogatu intelektualnu kulturu, ali je malo osoba koje su naučile da žive na ispravan način…

 Kada neko želi da odvoji spoljne događaje od unutrašnjih stanja savesti, konkretno dokazuje njegovu nesposobnost da živi dostojanstveno.

 Oni koji nauče da svesno kombinuju spoljne događaje i unutrašnja stanja nalaze se na putu uspeha…
 izvor:vopus.org

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.