srijeda, 2. siječnja 2013.

Lična šifra stresa


Da li uz pomoć nekih psiholoških testova može da se odredi ličnosti njena "Lična šifra stresa" i istovremeno predvidi njena reakcija na STRES, koja psihosomatska reakcija će biti upotrebljena u borbi protiv Stresa.
Užasno se nerviram kada mi lekar na kraju dijagnoze kao prvi savet izgovori čuveno "izbegavajte stres" a VI?


NAUČNA ANALIZA - LIČNA ŠIFRA STRESA
COLOR TEST LIČNOSTI

"BRZI TEST" za rano otkrivanje psihosomatskih oboljenja.

NEPOGREŠIVO sredstvo dijagnoze PSIHIČKE STRUKTURE i MOTIVACIJE LIČNOSTI kao i ZDRAVSTVENOG STANJA ORGANIZMA.

Značenja i dejstvo svake pojedinačne boje upisana su u nas kao genetski kod i on je istovetan za sve ljude bez obzira na rasu, pol ili kulturno nasledje. /Provereno ispitivanjima u Evropi, Japanu, USA, Južnoj Americi, Iranu, Kini, na Havajima i drugde/.

Doživljaj i percepcija boja predhode nastanku jezika i u tom smislu boje su MATERNJI JEZIK NESVESNOG.

Dijagnostika psihičkog stanja. Detekcija blokada. Utvrdjivanje psihičkog statusa ličnosti. Odredjivanje koeficijenta prilagodljivosti. Predikcija radne sposobnosti i optimalne efikasnosti. Odredjivanje ciljeva rada i iscrpljivosti. Stabilnost vegetativnog nervnog sistema kao i mogućnosti oštećenja ili destabilizacije. Prisustvo samoregulacione nestabilnosti. Prognoza ponašanja i stava prema životu. Odredjivanje motivacionih faktora, stanja raspoloženja, usmerenosti na okolinu, stremljenja. Emocionalna dispozicija prema partneru. Voljno držanje. Index anxioznosti i impulzivnosti. Utvrdjivanje osnovnih potreba. Odnos prema svom telu. Detekcija izvora stresa i anxioznosti. Kompenzacije, elastičnost i snaga volje. Mentalna i fizička iscrpljivost. Spontanost i rigidnost. Obuzdane karakteristike. Ponašanje diktirano željenim ciljevima. Stvarni problem i ponašanje kao rezultat stresa. Mogućnosti oboljenja od psihosomatskih bolesti. Kvalitet polne identifikacije. Opsesivnost. Emocionalne smetnje. Inicijativnost i odlučivanje. Avanturistički duh i potreba za uticanjem na druge. Uravnoteženost i unutrašnji konflikti. Ambivalentnost. Lični prioritet u pristupu poslu. Latentne dispozicije i zanimanje za odredjenje probleme. Devijacije konceptualne i dinamičke strukture. Maskulinitet i feminitet. Nivo anxioznosti, depresivnosti ili tendencije ka konverzivnim ili opsesivnim reakcijama kao i prisustvo psihopatke devijacije. Nivo seksualne efikasnosti, detekcija blokada kao i nivoa smetnji.

Introverzija ili ekstroverzija, aktivno ili pasivno, samostalno ili zavisno, optimističko ili pesimističko, uravnoteženo ili nestabilno, emotivno ili hladno, impulsivno ili samokontrolisano,
Šta se potiskuje ili čega nismo svesni u našem ponašanju.

PRECIZNA DIJAGNOZA velikog broja IZVORA STRESA i PSIHOSOMATSKIH poremećaja, kao što su: KARDIOVASKULARNI problemi, GASTRITIS, ULKUS DUODENI, NESTABILNOST ANS-a, HIPERTENZIJA, ŽLEZDANA neravnoteža, SEKSUALNI problemi.

PREVENTIVNO
COLOR TEST ukazuje na pojavu oboljenja pre nego što se ispolje simptomi bolesti, na STRESNE SITUACIJE koje predstavljaju RIZIK od INFARKTA ili NESVESNO ODBIJANJE ŽIVOTA, koje predstavlja RIZIK od TUMORA.

Da li ste NORMALNA, ZRELA, ZDRAVA, URAVNOTEŽENA i ZADOVOLJNA LIČNOST, ili postoje razlozi zbog kojih treba da se obratite lekaru SPECIJALISTI, PSIHIJATRU ili PSIHOLOGU PSIHOTERAPEUTU.


PREDNOST
u odnosu na tradicionalni tretman psihoanalitičkim tehnikama je u tome, što pacijent NE MOŽE NIŠTA DA SAKRIJE, bilo svesno bilo potiskivanjem u podsvest.

COLOR TEST RAZGOLIĆUJE pravo EMOCIONALNO stanje.
Umesto mukotrpne dugogodišnje analize COLOR TEST dijagnosticira za svega nekoliko minuta.

COLOR TEST otkriva - LIČNU [IFRU STRESA

IZVORE STRESA, KONFLIKTE I KOMPENZACIJE, STANJE RASPOLOŽENJA,
KONTAKT SA OKOLINOM, STAVOVE PREMA PARTNERSTVU, VOLJNE AKTIVNOSTI, SNAGA I ELASTIĆNOST VOLJE, DOŽIVLJAJ TELESNIH FUNKCIJA i TELESNE ŠEME, STAV PREMA ŽIVOTU, STAV PREMA RADU,
STAV PREMA BRAKU, PRISILU U PONAŠANJU, INTENZITET DEFICITA,
RADNU PROGNOZU, ZADOVOLJSVO POSLOM, RADNI MOTIV, TEMPERAMENT, IMPULSIVNOST, NEUROTIČNOST, PSIHOPATSKU DEVIJANTNOST, POTREBE ZA SAMOPOTVRDJIVANJEM, POTREBE ZA DELOVANJEM I AKTIVNOŠĆU, EMOCIONALNU ŽIVAHNOST - SPONTANOST, INICIJATIVU I ODLUČIVANJE, AVANTURISTIČKI DUH, SEKSUALNE DISFUNKCIJE,

POSEBNA PREDNOST: KOMPJUTER daje analizu odštampanu na papiru.


Kako izgleda nikoga ne zanima nešto više o stresu rešio sam da dodam par rečenica. Onako kako sam postovao temu "Lična šifra stresa" i postavio pitanje pokušaću i da odgovorim.

Lična šifra ili način kako reagirate na stres je moguće da se odredi preko napred navdenog testa Lišerov kolor test uz dodatanu bateriju testova - Plučikov Emocionalni index - preko koga se utvrdjuje emocionalni progil ličnosti, zatim otkrivanje Mehanizama odbrane - Životni stil i mehanizmi odbrane, zatim slede testovi koji otkrivaju Tehnike prevazilaženja stresa, ne borbe, suprostavljanja ili rata izbegavanja stresa. Sa takvim podacima i u grupnim seansama sa ljudima koji bi radili na sebi možete se snaći otkriti tehnike ili strategije pomoću kojih ćete prevazići stres i sprećiti njegovo štetno dejstvo ili ga sublimirati u koristan rad kompenzcionim mehanizmima ili nadkompenzacijama pretvoriti u pozitivni cilj.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.